การแปลงหน่วยต่างๆ
สำหรับลูกค้าที่สนใจหรือกำลังหาข้อมูลเกี่ยวกับการแปลงหน่วยต่างๆ เช่น น้ำหนัก, อุณหภูมิ, ความดัน,
กระแสไฟ, พิ้นที่, ปริมาตร ฯลฯ เรามีเว็ปดีๆแนะนำให้ครับ ตามลิงค์ที่อยู่ด้านล่างนี้
http://www.engineeringtoolbox.com/unit-converter-d_185.html

 

    คู่มือการใช้งาน Madgetech Data Logger (ฉบับภาษาไทย)
    ท่านสามารถดาวน์โหลดวิธีการติดตั้งซอฟท์แวร์และวิธีการใช้งานอุปกรณ์วัดอุณหภูมิของ MadgeTech
    ได้ตามคู่มือการใช้งานฉบับภาษาไทยที่ แนบมาให้นี้

- คู่มือการลงโปรแกรม Madgetech Data Logger และ สายประมวลผล USB
- คู่มือการใช้งานอุปกรณ์วัดอุณหภูมิ Madgetech Data Logger

 

Madgetech's user manual guideline << Download File.
MadgeTech's software installation guideline << Download File.


 
www.neotrade-enterprise.com: สินค้าวัดอุณห๓มิห้องเย็น อุปกรณ์วัดอุณภูมิ ทั้งในและนอก วัดอุณภูมิในสัตว์